Historie naší hospody

­­Hostinec U Vavrdů má poměrně dlouhou minulost.


Na parcele kde stojí byly v 19. století dvě obecní parcely, které se scelily a obec zde postavila školu. V roce 1888 byla dokončena nová školní budova, starou školu prodala obec p. Františkovi Růžičkovi, který budovu přebudoval na hostinec. Později se stal jejím vlastníkem p. Fest z Litovle a hned ji pronajal p. Silvestrovi Dokoupilovi. V roce 1908 p. Dokoupil odchází z hospody a p. Fest prodává hospodu p. Hynkovi Strakovi.

V roce 1923 hospodu kupuje od p Straky p. Alois Sléžek. Ten nechal provést nákladnou opravu, včetně nadstavby 1. poschodí, kde byl malý sál. Byl to do výstavby sokolovny největší sál v obci, kde se pak konaly všechny celoobecní akce, plesy, hrálo se divadlo, později i kočovné kino. Pan Sléžek se však velmi zadlužil a tak hospodu odkoupila Rolnická spořitelna z Litovle a p. Sléžek zde zůstal jako nájemce.

V roce 1939 kupuje hospodu p. Jan Vavrda a zřizuje zde také řeznictví. Nepočítáme-li období od roku 1952 do 1990, kdy hospodu provozoval v rámci socializace nejprve Komunální podnik v Litovli, pak LSD Jednota, je hospoda neustále v držení v rodině p. Vavrdy. Od ledna 1990 do března 1991 byla hospoda uzavřena z důvodu žádosti o vydání majetku a opravy. Hostinec byl pronajmut p. Hönigovi, který provedl výše zmíněné opravy. Řeznictví bylo zrušeno a ze sálu v 1. poschodí se staly kanceláře, které jsou v pronájmu. Od března 1995 provozuje hostinec p. Jan Vavrda (syn) a od roku 1996 pí Štěpánka Smékalová, vnučka p. Jana Vavrdy.